Fleece Inn, Bretforton April 2010

Back to the music !
Photo © Sue Holton